Səməd Vurğun sovet ədəbiyyatı və Musa Cəlil haqqında - TARİXİ SƏSYAZISI - 1954

Yazar: Səməd Vurğun
Səsləndirdi: Səməd Vurğun
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 00:12:08
Azərbaycanın ilk Xalq şairi, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, akademiyanın vitse-prezidenti. İki dəfə Stalin mükafatı alıb, iki dəfə Lenin ordeni. Bunların hər biri öz dövrü üçün olduqca böyük ad, yüksək vəzifə və qiymətli mükafat idi.
 Novruz bayramı günü – martın 21-də Qazax qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində doğulmuşdu. Qazax Müəllimlər Seminariyasını və Moskva Universitetinin ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdi. Qazax, Quba və Gəncədə müəllim işləmişdi.
1954-cü ildə sovet yazıçılarının ikinci ümumittifaq qurultayında sovet poeziyası haqqında məruzə etmişdi.
Ömür yolunda diqqəti ən çox çəkən məqam isə Xalq şairi adını almasıdır. 1956-cı il idi. Ölkə Səməd Vurğunun 50 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırdı. Şair isə ağır xəstə idi. Onun yubileyi münasibətilə “Azərbaycanın xalq şairi” adı təsis olundu. Təbii ki, bu fəxri adı ilk dəfə Səməd Vurğuna verdilər. Mayın 12-də opera və balet teatrında şairin yubileyi böyük təntənə ilə qeyd olundu. Mayın 27-də saat 19.30 dəqiqədə böyük şair gözlərini həyata əbədi yumdu. Məzarı Fəxri xiyabandadır.
Yaradıcılıq yoluna qısa bir nəzər. İlk şeirlərini seminariyada oxuduğu vaxt yazıb. “Cavanlara xitab” adlı şeiri Tiflisdə çıxan “Yeni fikir” qəzetində çap olunub. Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 1930-1940-cı illər hesab olunur. 1935-ci ildə 7 poema və 100-dək şeir yazıb. Ən məşhur şeirləri: “Azərbaycan”, “Ceyran”, “Dağlar”, “Şair, nə tez qocaldın sən?”, “Mən tələsmirəm”, “Xavərim”. Şeirlərinə çoxlu mahnılar bəstələnib.
Məşhur poemaları: “Komsomol poeması”, “Talıstan”, “Muğan”, “Aygün”. Poemalarının motivləri əsasında “Yeddi oğul istərəm” və “Aygün” filmləri çəkilib.
Məşhur dramları: “Vaqif”, “Fərhad və Şirin”, “İnsan”. Səməd Vurğun bədii tərcümə ilə də məşğul olub. Puşkinin “Yevgeni Onegin”, Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”, Maksim Qorkinin ”Qız və ölüm”, Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemalarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib. 

DinləKitab Azərbaycanın Xalq Şairi Səməd Vurğunun 1954-cü ilə aid səsyazısını təqdim edir.