Sahil mehmanxanasının sirri

Yazar: Albert Camus
Səsləndirdi: Əminə Yusifqızı və başqaları
Səs rejissoru: Azərbaycan Radiosu
Səsləndirmə vaxtı: 00:59:49
Radio-tamaşa 1995-ci ildə Azərbaycan Radiosunda hazırlanıb.