Kəlamlar

Yazar: Həzrəti Əli
Səsləndirdi: Ramiz Qəmbərov
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:39:51
Bu kitabda Həzrəti Əliyə məxsus olan bir - birindən hikmətli kəlamlar öz əksini tapmışdır.