Roman sənəti

Yazar: Milan Kundera
Səsləndirdi: Günəş Bağırsoy
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 03:55:45
Nəzəriyyələr dünyası mənlik deyil. Bu fikir yürütmələr bir proqramçıya aiddir. Hər roman yazarının əsəri, özündə roman tarixinin uca səslə deyilməmiş bir əks-sədasını, romanın nə olduğuna dair bir düşüncəni qoruyur saxlayır.Mənim danışdırmaq istədiyim romanlarımın içində var olan bu roman düşüncəsidir.Bu kitabdakı yeddi mətn 1979-cu və 1985-ci illər arası yazılıb, ya da dilə gətirilib. Müstəqil olaraq yaranmalarına rəğmən mən onları gələcəkdə bir kitabda toplamaq fikri ilə hazırladım. Bu fikir 1986-cı ildə reallaşdı.