Azərbaycan Xalq Nağılları - 3

Yazar: Qanun Nəşriyyatı
Səsləndirdi: Yeganə Abdullayeva
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:10:42
Nağıllar epik növün janrıdır. Nağıllarda insanların gündəlik həyatı, xəyalları, inancları, ən önəmli olan xeyirlə şərin mübarizəsindən bəhs edir. Nağıllara qaravəllilər ilə giriş olunur. Qaravəlli ilə başlayan nağlın onun məzmunu ilə əlaqəsi olmur və dinləyicinin diqqətini çəkmək üçün söylənilir. Məsələn, hamam hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik edər,köhnə hamam içində...