Seçmə hekayələr

Yazar: Angela Carter
Səsləndirdi: Aygün Osmanlı
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 03:56:58
Bu hekayələrin əsasını nağıllar təşkil edir. Müəllif nağıl obrazlarına yeni həyat bəxş edir. O, iki janrın sintezindən yeni üslub yaradır. Beləliklə, yazıçıdan çox sehrbaza bənzəyir. Bəlkə, buna görə Angela Karteri müasir yazıçıların xaç anası hesab edirlər. Dəhşətli film əsasında yazılan hekayələri də vardır. Kitab oxucunu heç vaxt unutmayacağı bənzərsiz bir dünyaya aparır.
“Nağıla gündəlik həyatda baş verənlər daxil edilmir, amma hekayələrdə belə deyil. Hekayələr hər gün həyatda baş verənlərin arxa qatından əldə edilmiş surətləri gündəlik təcrübə sistemi ilə şərh edir”