Ölüm məhbusunun son günü

Yazar: Viktor Hüqo
Səsləndirdi: Ramiz Qəmbərov
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 03:22:36
Haqqında ölüm hökmü çıxarılmış bir gəncin ölümqabağı sarsıntılarının, duyğularının, düşüncələrinin qələmə alındığı bu əsərdə həm də insan taleyinə cəmiyyətin mü­nasibəti, onun sosial-psixoloji mənzərəsi, hüquq sis­te­mindəki iyrəncliklər çox ustalıqla təhlil olunub.
Kitabın dördüncü nəşrinə yazıçının yazdığı müqəd­dimədə deyildiyi kimi, onun məqsədi ölüm cəza­sının ləğv olunması barədə hüquq sistemi qarşısında vəsatət qaldırmaq, bu problemin həllinə yardımçı olmaqdır.