Malva

Yazar: Maksim Qorki
Səsləndirdi: Lalə Əliyeva
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:00:05
Öz zəhmətkeş həyatından ayrılan kəndli Vasili ilə gözəl Malvanın münasibətləri unudulmaz əhvalatdır. Vasili ilə oğlu Yakovun timsalında ata-oğul mövzusuna da yer ayrılıb. Gündəlik həyatın incəliklərində gizlənən sarsıdıcı dram və faciə heyrətamiz ustalıqla açılıb. Müəllifin gəncliyində qələmə aldığı hekayə onun unudulmaz əsərlərindəndir. İllər sonra ekranlaşdırılıb və film kimi də böyük marağa səbəb olub.