Elmin hamı üçün anlaşılan dili

Yazar: Albert Einstein
Səsləndirdi: Müjgan Namidar
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 01:36:05
Özünün fövqəladə kəşfləri ilə elmdə və insan intellektində böyük sıçrayışlara yol açmış dahi fizik Albert Eynşteyni oxuculara xüsusi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Eynşteyni dahi şəxsiyyətlərə xas olan iki mühüm cəhət də fərqləndirirdi: birincisi, o, bəşəriyyətin bütün tarixi boyunca yaratdığı elmi, fəlsəfi, ədəbi-bədii və incəsənət nümunələrinə dərindən bələd olmaqla yanaşı, bütün bu sahələr üzrə özünəməxsus fikir yürütməyi də bacarırdı; ikincisi, o, istər elmi, istərsə də digər mövzularda öz düşüncələrini çox sadə və anlaşılan şəkildə ifadə edə bilirdi. Eynşteyn bu xüsusiyyətini öz aforizmlərindən birində belə ifadə etmişdi: “Siz nəyisə sadə sözlərlə, anlaşıqlı şəkildə izah edə bilmirsinizsə, deməli, özünüz də onu sonacan anlaya bilməmisiniz”. Oxuyacağınız kitabda dahi fizikin elm, fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət və digər intellektual dəyərlərin insan həyatındakı yeri və rolu barədə məqalə, məktub və söhbətləri toplanıb. Kitab yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəblərə görə ixtisasından və təhsilindən asılı olmayaraq, geniş oxucu çevrəsinə ünvanlanıb.