Apardı Sellər Saranı

Yazar: Xəlil Rza Ulutürk
Səsləndirdi: Nurəddin Mehdixanlı
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 05:47
“Arpa çayı aşdı, daşdı,
Sel Saranı aldı, qaçdı.
Sürmə gözlü, qələm qaşlı,
Apardı sellər Saranı,
Bir ala gözlü balanı.

Gedin deyin Xançobana;
Gəlməsin bu il Muğana.
Muğan batdı nahaq qana.
Apardı sellər Saranı,
Bir uca boylu balanı.”