Sənin ad gününə qəsdən gecikdim...

Yazar: Əlizadə Nuri
Səsləndirdi: Kamran
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 01:04
Açdım pəncərəmi eşq havasına,
bir Gün doğacağdı, duman saxladı...
Böyük bir kədərə qurban gedirdim,
məni balaca bir güman saxladı.