Fatma tar çalır

Yazar: Abbasqulu ağa Bakıxanov
Səsləndirdi: Aydan Dəniz
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 1:32
Əlində titrərkən o nazik tellər,
Sonsuz həyəcanla titrədi qəlbim.
O incə, o şirin, dadlı nəğmələr,
Fələyə qaldırdı ruhumu mənim.
Eşqin yüksəldi
fərəhlə bir an.
Şövqə gəldi
can.