Nə qəribədir?!

Yazar: Nəriman Həsənzadə
Səsləndirdi: Aydan Dəniz
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 1:30
Elə dayanırsan, elə baxırsan,
Elə bil qarşında quru bir daşam.
İpək saçlarını bir vaxt oxşayan
Elə bil hardasa mən olmamışam.

Səni dostlarımla, tanışlarımla,
Mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir .
İndi özgələri, yad ehtiramla,
Deyirlər tanış ol., Nə qəribədir ?!