Ay üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan?

Yazar: Nizami Gəncəvi
Səsləndirdi: Fatma Qafarova
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 00:58
Ay üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan?
Bir söylə, kimin şəninə şayan olacaqsan?
     Şahlıq çətiri var başın üstündə bu axşam,
     Ənbər çətirinlə kimə sultan olacaqsan?
Şəkkər demərəm mən sənə, ondan da şirinsən,
Dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan?
     Zülmət gecə, sən nurlu çıraq, bəd gözə gəlmə,
     Ey abi-həyat, sən kimə canan olacaqsan?
Getdin, necə bəs tab eləsin hicrə Nizami,
O xəstə ikən, sən kimə dərman olacaqsan?