Şəhid xanımının dilindən

Yazar: Mina Rəşid
Səsləndirdi: Mina Rəşid
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 0:59
Hərdən səsin gəlir qulağıma,
sevinirəm.
ah, o təbəssümün...
gülümsünürəm.
əllərim havalanır,
sənə doğru uçuram
adın gəlincə qızımızın dodağı büzülür,
oğlumuzun qaşları çatılır...
uşaqların səsinə aşağı enirəm
sənə uzanan əllərimlə
iki balamızı qucaqlayıram.
sənin qoxun gəir,
səsin gəlir,
sən həmişə bizimləsən,
qəlbimdəsən, birdənəm...