Ayrılır

Yazar: İmadəddin Nəsimi
Səsləndirdi: Fatma Qafarova
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 01:33
Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır,
Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır.

Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm,
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır.

Ol səbəbdəndir ki, mən bimaru rəncur olmuşam,
Xəstə könlüm mərhəmi ol dərdə dəran ayrılır.