Yaxın sahil

Yazar: Mario Benedetti
Səsləndirdi: Müjgan Namidar
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 01:44:28
“Yaxın sahil” romanı Latın Amerikasında baş verən inqilabi hərəkatlara həsr olunub.
Yaradıcılığı boyu işgəncədən dəfələrlə bəhs edən yazıçı “Kiçik burjua”, “Ulduzlar və sən” hekayələrində də bu mövzuya toxunub.
Mario Benedettinin daha bir məşhur əsəri 1982-ci ildə qələmə aldığı “Yarımçıq bahar” romanıdır.