Üç mədəniyyət

Yazar: Əhməd Ağaoğlu
Səsləndirdi: Sevinc Xanqızı
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 05:11:45
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndələrindən olan Əhməd Ağaoğlunun «Üç mə-
dəniyyət» əsərində dünya sivilizasiyasının beşiyi olan Şərqin tənəzzül səbəbləri araşdırılır.
Əsər geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.