Yuxuma gəlmişdin

Yazar: Əhməd Cavad
Səsləndirdi: Züıfiyyə Eldarqızı
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 00:01:33
... Yuxuma gəlmişdin sən həzin-həzin,
İşvəli, qəmzəli, nazlı nazənin.
Sən coşqun bir bulaq, mən yazıq əzgin,
Sən yanar bir dodaq, mən halsız, üzgün!

... Onbeşdən az idi, yaşım o zaman,
Axırdı qəlbimə yaşım o zaman.
Daşdan-daşa dəydi başım o zaman,
Yazda başlamışdı qışım o zaman!