Danabaş kəndinin əhvalatları

Yazar: Cəlil Məmmədquluzadə
Səsləndirdi: Müjgan Namidar
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:58:33
Satirik surətdə ümumiləşdirilmiş Danabaş kən­dində faciə faciəni təqib edir. Son dərəcə inandırıcı, təbii axarda verilmiş həyat lövhələrində dünya nemətlərindən, vətəndaşlıq və şəxsiyyət azadlığından məhrum əlsiz-ayaqsızların hamısı «qəm dəryasına qərq olmuşdur»: yoxsul kəndli Məmmədhəsən əmi də, arvadı və oğlu da, dul qadın Zeynəb də, oğlu Vəliqulu da…