O qurbağanı ye!

Yazar: Brian Tracy
Səsləndirdi: Ramil Zeynalov
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:26:18
Görməli olduğunuz bütün işləri görmək üçün heç zaman kifayət qədər vaxt olmur. Siz, şəxsi və işlə bağlı öhdəliklər, cavabınızı gözləyən saysız elektron məktublar, sosial media, layihələr, imkan tapan kimi oxumağı planlaşdırdığınızjurnallar və kitabların məngənəsində sıxılmısınız. Və bütün məsələ ondadır ki, siz heç zaman imkan tapa bilməyəcəksiniz. Heç zaman işlərinizin öhdəsindən gələ bilməyəcəksiniz. Arzuladığınız kitabları, jurnalları oxumağa,elektron məktubları cavablandırmağa və əyləncəyə sərf etməyə boş vaxtınız olmayacaq. Və vaxt problemini daha
məhsuldar olmaqla həll edəcəyinizə ümid bəsləməyin. Fərdi məhsuldarlığa dair nə qədər metoda yiyələnməyinizin əhəmiyyəti yoxdur, həmişə görməli olduğunuz işlər görə biləcəyinizdən çox olacaqdır. Vaxtınıza və həyatınıza nəzarət etməyə yalnız düşüncə tərzinizi, işə yanaşmanızı və sonsuz öhdəçiliklərə münasibətinizi dəyişməklə nail ola bilərsiniz. Tapşırıq və işlərinizə, müəyyən işlərdən imtina
və daha dəyərli işlərə daha çox diqqət ayırdığınız qədər nəzarət edə bilərsiniz. Bu kitab sizin iş bacarığınıza və əldə edə biləcəyiniz nəticələrə güclü təsir edəcək. O qurbağanı ye – iş üsulunuzu imtahana çəkəcək, uğur qazanmaq mütləq olan daxili-intizamı izah edir və insanların yubatmaya yol verməklərinin səbəbini araşdırır. Sonra isə, məhsuldarlığınızı necə artıra
biləcəyinizi sadə dildə izah edir.