Ağ zanbaqlar ölkəsi

Yazar: Qriqori Petrov
Səsləndirdi: Sabir Məmmədov
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 04:16:30
“Ağ zanbaqlar ölkəsi” görkəmli rus ilahiyyatçısı və ictimai xadimi Qriqori Spiridonoviç Petrovun ən tanınmış publisist əsəridir. Rusiyada baş verən qan­lı Oktyabr inqilabından sonra mühacirətə gedən Q.Petrov bu kitabı Serbiyada çap etdirib. Kitab çap olunan kimi Avropanın slavyan xalqları arasında böyük şöhrət qazanıb, təkrar-təkrar nəşr edilərək yayılıb.
Kitabda Finlandiyanın Ru­siyaya birləşdirilmə­sin­dən sonra keçdiyi inkişaf yolu təsvir edilir. Əlbəttə, burada təsvir olunan hadisələr bütünlüklə reallığı əks etdirmir, Petrov Finlandiyanın timsalında geridə qalmış bir ölkənin tərəqqi yoluna çıxması və çiçəklənən bir ölkəyə çevrilməsinin özünəməxsus modelini yaradır. Lakin Petrovun bu əsərində, yarıreal-yarıutopik təsvirlərlə oxucuya təqdim olunan Fin­landiya, doğrudan da, bu əsərin yazılmasına qədər və yazılmasından sonra keçdiyi inkişaf yoluyla dünyanın ən qabaqcıl və zəngin bir ölkəsinə çevrilməsiylə heyrət doğurur.
1928-ci ildə türk dilinə çevrilən bu kitabla tanış olan Atatürk kitabı çox bəyənib, onun Türkiyənin məktəblərində, xüsusilə də, hərbi liseylərdə dərs və­saiti kimi istifadəsi barədə əmr verib.