Zəngin olmaq elmi

Yazar: Uolles D. Uottls
Səsləndirdi: Hüsniyyə Mürvətova
Səs rejissoru: Fəyyaz Ələkbərov
Səsləndirmə vaxtı: 02:21:27
Zənginləşməyi arzulamaqda yalnış heç nə yoxdur. Zənginlik arzusu əslində daha təmtəraqlı, daha dolğun və daha zəngin həyat istəyidir ki, bu da tərifəlayiqdir. Daha çox bolluq içərisində yaşamağı arzu etməmək və istədiyi hər şeyi almaq üçün kifayət qədər pul qazanmağı istəməmək anormallıqdır.
İnsan yaxşı qidalanmadığı, rahat geyinmədiyi və isti sığınacağı olmadan, eləcə də həddindən çox işləməkdən azad olmadığı halda öz bədənində tam və dolğun, hərtərəfli şəkildə yaşaya bilməz. İstirahət və əyləncə də öz növbəsində fiziki həyat üçün mütləqdir.
Kitablar olmadan və onları öyrənmək üçün lazımi vaxt sərf edilmədən, səyahət edərək müşahidə etmə imkanı olmadan, intellektual insanlarla əhatə olunmadıqca insan zehni cəhətdən dolğun yaşaya bilməz.