Biz necə iş görürük?

Yazar: Üzeyirbəy Hacıbəyli
Səsləndirdi: Hüseynağa Aslanov
Səs rejissoru: Hüseynağa Aslanov
Səsləndirmə vaxtı: 04:05
Biz necә iş görürük?
Biz iş görmәk istәdikdә bir şeyi yadımızdan çıxardırıq. O şey nədir? O şey nәrdivandır!
Necә yәni nәrdivan? Nәrdivan nәdir? Nәrdivan bir alәtdir ki, onun vasitәsilә adam tәdriclә yuxarı çıxa bilәr. Hәr kәs nәrdivansız yuxarı çıxmaq istәsә, elә yıxılar ki, tәpәsi dağılar.
Bu belә.
Bundan başqa, bir dә biz һәmişә başımızdan yekә iş görürük. Amma bunun sәbәbi var.