Fatma xala

Yazar: Cəlil Məmmədquluzadə
Səsləndirdi: Hüseynağa Aslanov
Səs rejissoru: Hüseynağa Aslanov
Səsləndirmə vaxtı: 08:26
“Dünyada çox arvadların başmaqları düşüb, xah at üstə gedən vaxt, xah arabadan ya faytondan, xah dəmir yolu ilə gedəndə”