Yaşdan gileyliyəm

Yazar: Bəxtiyar Vahabzadə
Səsləndirdi: Həsən Əbluc
Səs rejissoru: Feyyazbeats
Səsləndirmə vaxtı: 02:09

Mən on beş yaşımda - iyirmi yaşımda.

Elə bilirdim ki, qırx qocalıqdır.

Əlliyə çatıram, ancaq başımda.

Uşaqlıq havası hələ qalıbdır.