Ev sahibəsi

Yazar: Fyodor Dostoyevski
Səsləndirdi: Sabir Məmmədov
Səsləndirmə vaxtı: 03:24:22
“Ev sahibəsi” povestinin süjet xətti, xarakterləri və münaqişələri bir qədər mücərrəd şəkildə qurulub. Zəif ürəklər üçün azad seçim deyilən şey yoxdur, onları dəhşətə gətirən şey məhz azad seçim məsələsidir.