İnsan nə ilə yaşayır

Yazar: Lev Tolstoy
Səsləndirdi: Kəmalə Mustafayeva
Səsləndirmə vaxtı:
Lev Tolstoy bu əsəri İncildən sitatlar əsasında yazıb. Burada günah işlətmiş mələyin "İnsan nə ilə yaşayır?" sualına cavab axtarmasından danışılır: O, sualın cavabını tapmasa, səmaya qayıda bilməyəcək! İnsanlar arasında yaşayıb, insan həyatının həqiqi mənasını anlamağa çalışacaq. Sualın cavabı isə əslində çoх sadədir...