İlk məhəbbət

Yazar: İvan Turgenev
Səsləndirdi: Vidadi Həsənov
Səsləndirmə vaxtı: 2:49:21

İ.S.Turgenev XIX əsr rus nəsrində unikal bir addır. O, rus ədəbiyyatının ən məftunedici qadın obrazlarını yaradıb. Əsərləri heyrətamiz, poetik təbiət təsvirləri ilə zəngindir. Bu povestdə ilk məhəbbətinin həyəcanından, ağrı-acılarından, məyusluqlarından bəhs edilir.